Varbergskvinnojour Varbergs kallbadhus
LÄMNA SIDAN
NU!
SÅ HÄR GÖMMER
DU DITT BESÖK
GDPR
INFO

Kvinnojouren Frideborg
Tel: 0340-10511 Mån-fre 09-16
Jourtelefon: 070-2517440 Kvällar 17-22 och helger 9-22
E-post: frideborg@seaside.se

Vanliga frågor

När du ringer till oss så får du prata med någon som lyssnar och tror på det du berättar. Vi är ingen myndighet och för inga journaler. Du kan vara helt anonym och vi har full sekretess.

Jag blir slagen – vad ska jag göra?
Att bruka våld är straffbart och ingen ska tolerera att bli slagen!
Känner du dig hotad till livet, kontakta polisen!
Har du synbara skador, kontakta så fort som möjligt sjukvården, berätta vad som hänt. Låt fotografera dina skador och be att få tala med en kurator.
Om det inte är läge att kontakta polisen, sjukvården eller socialen – ring till kvinnojouren! Vi lyssnar och stöttar.
Anförtro dig åt en vän och försök skriva ner vad som hänt.
För dagbok. Det som hände kommer att ske igen.

Ska jag berätta allt för doktorn?
Ja, skyll inte på dörrkarmen utan ge en riktig bild av vad som hänt. Läkaren har tystnadsplikt. Se till att alla skador dokumenteras. Journalen kan bli värdefull vid en eventuell framtida rättsprocess.

Ska jag polisanmäla?
All form av misshandel lyder under allmänt åtal.
Vem som helst kan anmäla den som misshandlar – det behöver inte vara den som är utsatt för misshandeln.Det är du som bestämmer om och när.

Jag skäms – det är nog bara jag som blir slagen!
I Sverige polisanmäls mängder av misshandelsfall i och utanför hemmet varje år. I många av fallen känner den som misshandlar och den som blir utsatt för misshandel varandra. Du är inte ensam!

Är det mitt fel att jag blir slagen?
Det är aldrig den som blir slagen som bär ansvaret för våldet.

Kommer polisen att tro på mig?
Många som slår sina partners eller någon annan närstående skrämmer dem med att polisen inte kommer att tro på dem. Men polisen är idag bra på att se vad som verkligen har skett.

Det är mycket viktigt att vara väl förberedd och ha tänkt igenom allt som ska sägas. Anteckna därför vad som hänt eller ta med dagbok där du har angett platser och tidpunkter, vittnen, sjukbesök m m för att kunna ge fakta till polisen.

Efter polisanmälan har du dock möjlighet att avstå från att medverka vid den fortsatta utredningen.

Jag är man och blir slagen av min partner, kan ni hjälpa mig?
Ja, du kan få hjälp oavsett kön.

Kan jag ta med mitt husdjur?
Ja, det kan du, djur är välkomna i vårt boende.

Vad kan jag som anhörig eller vän göra?

  • Ring en kvinnojour eller annan stödenhet. Där kan du få råd och en insikt om vad det är som gör att en person stannar kvar hos någon som misshandlar och varför personen är ovillig att anmäla sin partner.
  • Våga se och våga fråga! Då vet den som är misshandlad att du finns när hon eller han vill och orkar prata om sin situation.
  • Uppmuntra och hjälp den som är utsatt att dokumentera sina skador, t ex att fotografera blåmärken.
  • Ge personen ditt stöd i de beslut hon eller han tar och låt beslut och val vara personens egna.
  • Tro på det du får höra, det personen berättar är ofta bara en del av vad hon eller han har upplevt.
  • Se barnen! Agera om du förstår att de far illa.
  • Som vän är det viktigt att du antecknar det du ser eller anar, det kan bli viktigt för en eventuell framtida rättsprocess.

Kan barnen få skydd tillsammans med mig?
Ja det kan de.

Jag vill stödja Kvinnojouren, hur gör jag?
Vi planerar att börja med ett stödmedlemskap under 2011. Vi har alltid behov av människor som kan ge av sin tid. Är du, man eller kvinna, intresserad, hör av dig!