Varbergskvinnojour Varbergs kallbadhus
LÄMNA SIDAN
NU!
SÅ HÄR GÖMMER
DU DITT BESÖK
GDPR
INFO

 

VID AKUTA ÄRENDEN RING 112

EJ AKUTA ÄRENDEN RING 11414

KVINNOFRIDSLINJEN DYGNET RUNT  020-50 50 50

 

Kvinnojouren Frideborg
Tel: 0340-10511
Mån-fre 09-16

Kontoret har stängt under röda dagar

Lunchstängt: 12-13

Jourtelefon: 070-2517440 (STÄNGD V.52)
Lördag och Söndag 9-12, 17-20  (Alla aftnar stängd)

 

kvinnojour@gmail.com

Härskarteknikerna

Med härskarteknik menas när människor manipulerar andra för att behålla sin maktposition. Uttrycket kommer ursprungligen från den norska socialpsykologen Berit Ås. Andra har också beskrivit och delat upp härskartekniker på lite andra sätt men Berit Ås definition och beskrivning är dock den som är vanligast.

Var uppmärksam på nedanstående beteenden:

Osynliggörande
Att tysta eller marginalisera någon genom ignorering.

Förlöjligande
Att genom ett manipulativt sätt framställa argument eller en person som löjlig och oviktig.  Detta genomförs till exempel genom att använda slående men ovidkommande liknelser.  Även att inför andra anmärka på någons yttre är ett sätt.

Undanhållande av information
Att utestänga någon eller marginalisera en persons roll genom att undanhålla väsentlig information.

Dubbelbestraffning
Att ställa någon inför ett val, och utsätta personen för nedvärdering och bestraffning, oavsett vilket val personen väljer.

Påförande av skuld och skam
Att få en person att skämmas för sina egenskaper, eller att antyda att något personen utsätts för är personens eget fel.  Detta sker ofta genom en kombination av förlöjligande och dubbelbestraffning.

Objektifiering
Att kommentera eller diskutera en persons utseende eller beteende i irrelevanta sammanhang.

Våld eller hot om våld
Att utnyttja fysiska styrka mot någon för att få sin vilja igenom, eller att påpeka att den möjligheten finns.

Motsatsen till härskarteknikerna ovan är de fem positiva bekräftarteknikerna:

  • Synliggörande
  • Respekterande
  • Informera
  • Dubbel belöning
  • Bekräfta rimliga normer