Hoppa till innehåll

Härskarteknikerna

Med härskarteknik menas när människor manipulerar andra för att behålla sin maktposition. Uttrycket kommer ursprungligen från den norska socialpsykologen Berit Ås. Andra har också beskrivit och delat upp härskartekniker på lite andra sätt men Berit Ås definition och beskrivning är dock den som är vanligast.

Var uppmärksam på nedanstående beteenden:

Osynliggörande

Att tysta eller marginalisera någon genom ignorering.

Förlöjligande

Att genom ett manipulativt sätt framställa argument eller en person som löjlig och oviktig.  Detta genomförs till exempel genom att använda slående men ovidkommande liknelser.  Även att inför andra anmärka på någons yttre är ett sätt.

Undanhållande av information

Att utestänga någon eller marginalisera en persons roll genom att undanhålla väsentlig information.

Dubbelbestraffning

Att ställa någon inför ett val, och utsätta personen för nedvärdering och bestraffning, oavsett vilket val personen väljer.

Påförande av skuld och skam

Att få en person att skämmas för sina egenskaper, eller att antyda att något personen utsätts för är personens eget fel.  Detta sker ofta genom en kombination av förlöjligande och dubbelbestraffning.

Objektifiering

Att kommentera eller diskutera en persons utseende eller beteende i irrelevanta sammanhang.

Våld eller hot om våld

Att utnyttja fysiska styrka mot någon för att få sin vilja igenom, eller att påpeka att den möjligheten finns.

Motsatsen till härskarteknikerna ovan är de fem positiva bekräftarteknikerna:

  • Synliggörande
  • Respekterande
  • Informera
  • Dubbel belöning
  • Bekräfta rimliga normer